Mój kolejny artykuł z zakresu Wirtschaftsdeutsch postanowiłem poświęcić słownictwu i zwrotom związanym z organizacją i przygotowaniem targów, stanowiących niezwykle ważny element marketingu i reklamy każdego przedsiębiorstwa. Cenne wskazówki w temacie właściwego przygotowania się do targów i udziału w nich oraz wiele słówek odnajdziemy w tekście pt. Messeauftritt: Gute Vorbereitung ist alles. Artykuł ten otworzycie po kliknięciu na poniższy przycisk:

 

 

Wyjściowym słowem, na jakie natrafimy w tekście, są oczywiście targi, po niemiecku: die Messe. Liczbę mnogą (Plural) od tego słowa tworzymy przez dodanie końcówki -n, czyli Messen. Warto w tym miejscu pamiętać, że w odniesieniu do jednych konkretnych targów użyjemy liczby pojedynczej (Singular), np.:

Die Buchmesse findet alljährlich im Oktober in Frankfurt am Main statt.
Targi książki odbywają się corocznie w październiku we Frankfurcie nad Menem.

Jeśli zaś mówimy o kilku/wielu targach, odbywających się w różnych miejscach, stosujemy wówczas liczbę mnogą (Plural), np.:

Jedes Jahr finden viele bedeutende Messen in Deutschland statt.
Każdego roku w Niemczech odbywa się wiele znaczących targów.

Synonimem dla die Messe jest słowo die Ausstellung, które możemy używać zastępczo, a liczbę mnogą dla tego słowa stworzymy przez dodanie końcówki -en, czyli Ausstellungen. Jak wiadomo język niemiecki charakteryzuje się rzeczownikami złożonymi z dwóch lub większej ilości wyrazów. Tworząc rzeczowniki, które zawierają w sobie słowo die Messe układamy wyrazy dokładnie w odwrotnej kolejności niż w języku polskim. Mówiąc np. o charakterze targów budujemy słowo/słowa w następujący sposób:

 • das Buch + die Messe = die Buchmesse  (targi książki),
 • der Computer + die Messe = die Computermesse (targi komputerowe),
 • die Kunst + die Messe = die Kunstmesse (targi sztuki),
 • der Bau + die Messe = die Baumesse (targi budowlane),
 • die Arbeit + die Messe = die Arbeitsmesse (targi pracy).

W przypadku rzeczownika składającego się z kilku wyrazów o jego rodzaju decyduje rodzaj ostatniego z tworzących go wyrazów, np.:

 • die Messe + das Gelände = das Messegelände (teren targów),
 • die Messe + die Halle = die Messehalle (hala targowa),
 • der Stand + die Miete = die Standmiete (opłata za stoisko),
 • der Stand + das Personal = das Standpersonal (personel stoiska).

Inne słowa-klucze, jakie odnajdziemy w artykule to: der Aussteller (wystawca), die Aussteller (wystawcy), ausstellen (wystawiać), der Messestand (stoisko targowe), der Messeauftritt (udział w targach), präsentieren (prezentować), das Ausstellungsstück (eksponat), der Besucher (gość), die Besucher (goście).

Pora na ćwiczenia, pod którymi zamieściłem rozwiązania. Poniżej odnajdziecie także słowniczek wyrazów i zwrotów użytych w powyższym artykule, jak i innych związanych z tematem przygotowań i uczestnictwa w targach.

 

Übung 2
Wybierz właściwą odpowiedź:

1. die Messehalle ist ein Ort, wo:

a) das Konzert stattfindet
b) die Messe stattfindet
c) die Konferenz stattfindet

2. die Standmiete ist eine Bezahlung für:

a) den Messestand
b) das Ausstellungsstück
c) den Messeauftritt

3. das Standpersonal:

a) plant den Messeauftritt
b) betreut die Messebesucher
c) baut den Messestand

4. der Aussteller ist eine Person, die

a) die Messe besucht
b) die Messe vorbereitet
c) Produkte auf der Messe präsentiert

5. das Ausstellungsstück ist ein Produkt, das

a) auf der Messe ausgestellt wird
b) auf der Messe bezahlt wird
c) auf der Messe versteigert wird

Lösungen – odpowiedzi

Übung 2: 1.b) 2.a) 3.b) 4.c) 5.a)

Organizacja targów – słowniczek niemiecko-polski

Wyjaśnienie wykorzystanych skrótów:

 • m – rodzaj męski (der)
 • f – rodzaj żeński (die)
 • n – rodzaj nijaki (das)

Abbau m – demontaż
abbauen – demontować
anbieten – oferować
Anmeldung f – zgłoszenie się, zapowiedź
Aufbau m – montaż
aufbauen – montować
Aushängeschild n – tablica reklamowa
auslegen – wykładać
Ausstattung f – wyposażenie, urządzenie
ausstellen – wystawiać
Aussteller m – wystawca
Aussteller – wystawcy
Ausstellung f – targ, wystawa
Ausstellungen – targi, wystawy
Ausstellungsstück n – eksponat
Ausstellungsstücke – eksponaty
auswählen – wybierać
etwas (+Akk.) beantragen – wnioskować o coś
besuchen – odwiedzać
Besucher m – gość
Besucher – goście
betreuen – opiekować się
bezahlen – płacić, opłacać
Bezahlung f – zapłata
Budget n – budżet
einladen – zapraszać
empfehlen – oferować
Erzeugnis n – wyrób
Erzeugnisse – wyroby
Etat m – budżet
Exponat n – eksponat
Exponate – eksponaty
Exponatenverzeichnis n – lista eksponatów
Flyer m – ulotka
Flyers – ulotki
Grenzgebiet n – pogranicze
international – międzynarodowy
Kunde m – klient
Kunden – klienci
langfristig – długoterminowy
Messe f – targ
Messen – targi
Messeauftritt m – udział w targach
Messebeteiligung f – udział w targach
Messegelände n – teren targów
Messehalle f – hala targowa
Messelaufzeit f – godziny otwarcia targów
Messestand m – stoisko targowe
Messestandort m – miejsce organizacji targów
Messeteilnahme f – udział w targach
organisieren – organizować
Pavillon m – pawilon
Pavillons – pawilony
planen – planować
Planung f – planowanie, koncepcja
präsentieren – prezentować
Produkt n – produkt
Produkte – produkty
Produktsortiment n – asortyment produktów
Rahmenprogramm n – program ramowy
regional – regionalny
sammeln – zbierać
Standaktivitäten – atrakcje stoiska
Standbau m – konstrukcja stoiska
Standbeschriftung f – nazwa stoiska
Standbewachung f – ochrona stoiska
Standdekoration f – dekoracja stoiska
Standgestaltung f – organizacja stoiska
Standmiete f – opłata za stoisko
Standpersonal n – personel stoiska
teilnehmen an (+Dat.) – uczestniczyć w
Unternehmer m – przedsiębiorca
Unternehmer – przedsiębiorcy
veranstalten – organizować
Veranstalter m – organizator
verteilen – rozdawać
Visitenkarte f – wizytówka
Visitenkarten – wizytówki
vorbereiten – przygotowywać
Vorbereitung f – przygotowanie
Vorbereitungen – przygotowania
Werbemittel n – medium reklamy
werben für (+Akk.) etwas – reklamowac coś
Werbeplakat n – transparent reklamowy, billboard
Werbung f – reklama
Zielgruppe e – grupa docelowa

Organizacja targów – fiszki

 

 

Organizacja targów – zwroty i wyrażenia

regionale Messe – targi regionalne
internationale Messe – targi międzynarodowe
Messe der Grenzgebiete – targi pogranicza
sich auf die Messe vorbereiten – przygotowywać się do targów
Informationen über die Messe sammeln – zbierać informacje o targach
die Messe auswählen – wybierać targi
die Messeteilnahme beantragen – wnioskować o uczestnictwo w targach
den Messeauftritt langfristig planen – planować długoterminowo udział w targach
den Etat für die Messe einplanen – planować budżet na targi
den Messestand buchen/mieten – rezerwować/wynajmować stoisko targowe
für den Messestand bezahlen – płacić za stoisko targowe
das Exponatenverzeichnis erstellen – sporządzać listę eksponatów
das Standpersonal auswählen – wybierać personel stoiska
auf den Messeauftritt bei Zielgruppen aufmerksam machen – zwracać uwagę grup docelowych na udział w targach
auf der Messe sein – być na targach
an der Messe teilnehmen – uczestniczyć w targach
sich auf der Messe präsentieren – prezentować się na targach
Produkte auf der Messe ausstellen – wystawiać produkty na targach
Produkte empfehlen – oferować produkty
für Produkte werben – reklamować produkty
Flyer an dem Stand auslegen – wykładac ulotki na stoisku
Kunden betreuen – opiekować się klientami
Kunden/Besucher an den Messestand einladen – zapraszać klientów/gości do stoiska
Visitenkarten an Kunden/Besucher verteilen – rozdawać wizytówki klientom/gościom

Foto: EnergieAgentur.NRW / CC BY

Print Friendly
Oceń ten wpis:
3 votes