Moim dzisiejszym wpisem chciałbym zapoczątkować cykl artykułów poświęconych słownictwu prawnemu, z jakim niejednokrotnie przychodzi zmierzyć się osobom mieszkającym i pracującym na co dzień w krajach niemieckojęzycznych.

Na początek rzecz najważniejsza – mieszkanie die Wohnung. W przeciwieństwie do Polski w Niemczech, Austrii, czy Szwajcarii powszechnie stosowaną praktyką jest jego wynajem. W tym celu niezbędna jest oczywiście umowa najmu der Mietvertrag. Jej standardowy wzór znajdziemy pod poniższym linkiem:

https://www.wohnungsboerse.net/Mietvertraege-Mietvertrag-Kuendigungsfrist-pwib_id-vertraege.html

Umowa ta składa się z osiemnastu punktów, które podzielić można na trzy główne części: zasady zawarcia umowy der Vertragsabschluss, prawa i obowiązki Rechte und Pflichten oraz zasady wypowiedzenia die Vetragskündigung lub zakończenia umowy die Vertragsbeendigung. Dziś chciałbym skupić się na pierwszej części.

W przypadku umowy najmu stronami są: osoba wynajmująca lokal der Vermieter oraz najemca (lokator) der Mieter.

Pierwszy z punktów nosi tytuł Mietsache (rzecz wynajmowana). Zawarte tutaj informacje dotyczą adresu die Adresse, piętra der Stock, numeru lokalu die Wohnungsnummer, pomieszczeń die Zimmer z jakich się on składa, jego powierzchni die Wohn-/Nutzfläche oraz rodzaju wynajmowanego garażu (naziemny lub podziemny) der Garagenstellplatz/derTiefgaragenstellplatz.

Miete (czynsz) – ten punkt dotyczący wysokości czynszu, na którego całość naliczane są kolejno: miesięczny czynsz podstawowy die Grundmiete, koszty najmu garażu die Kosten der Garage, koszty utrzymania die Betriebskosten oraz zaliczka die Vorauszahlung (nalicza ją raz do roku właściciel lokalu lub administrator, a jej wysokość jest proporcjonalna do kosztów utrzymania).

Zahlung der Miete und Nebenkosten (płatność czynszu i kosztów dodatkowych) – ten punkt dotyczy terminu płatności oraz nr konta das Konto, na który należy uiścić czynsz. W tym przypadku czynsz płacony jest za każdy miesiąc z góry im Voraus, najpóźniej do trzeciego dnia roboczego der Werktag danego miesiąca.

Mietdauer (czas okres najmu) – ten punkt informuje o dacie rozpoczęcia i zakończenia stosunku najmu das Mietverhältnis. Jego ewentualne wypowiedzenie die Kündigung należy składać tylko w formie pisemnej.

Mietsicherheit (kaucja) – ten punkt informuje o wysokości kaucji, terminie jej wpłaty i możliwych formach. W tym przypadku najemca może uiścić kaucję poprzez zdeponowanie die Hinterlegung książeczki oszczędnościowej, poręczenie bankowe die Bankbürgschaft, płatność gotówką die Barzahlung lub przelewem die Überweisung.

W kolejnej części omówię punkty umowy najmu mieszkania związane z prawami i obowiązkami oraz wypowiedzeniem i zakończeniem umowy.

Niemiecki (umowa najmu mieszkania) – słowniczek

Wyjaśnienie wykorzystanych skrótów:

  • m – rodzaj męski (der)
  • f – rodzaj żeński (die)
  • n – rodzaj nijaki (das)

abrechnen – obliczać, wystawiać rachunek

Absendung f – wysyłka

Adresse f – adres

ausschlaggebend – decydujący

Bankbürgschaft f – poręczenie bankowe

Barzahlung f – płatność gotówką

bestehen aus (+Dat.) – składać się z

betragen – wynosić

Betriebskosten f – koszty utrzymania

Dauer f – trwanie

erhöhen – podwyższać

gesetzlich – prawny

Hinterlegung f – zdeponowanie

Kaution f – kaucja

Konto n – konto

Kosten – koszty

kostenfrei – zwolniony z kosztów

Kündigung f – wypowiedzenie

Miete f – czynsz

Mieter m – najemca

Mietdauer f – czas okres najmu

Mietsache f – rzecz wynajmowana

Mietsicherheit f – kaucja

Mietverhältnis n – stosunek najmu

Mietvertrag m – umowa najmu

monatlich – miesięcznie

Name m – imię/nazwisko

Nebenkosten – koszty dodatkowe

Nutzfläche f – powierzchnia użytkowa

Quadratmeter – metry kwadratowe

Pflicht f – obowiązek

Recht n – prawo

spätestens – najpóźniej

Stellplatz m – miejsce postojowe

Stock m – piętro

Tiefgarage f – garaż podziemny

überweisen – przelewać

Überweisung f – przelew

Unterlage f – dokument

umlegen – rozkładać

unverzüglich – niezwłocznie

verlangen – żądać

Vermieter m – osoba wynajmująca

Vertragsabschluss m – zawarcie umowy

Vertragsbeendigung f – zakończenie umowy

Verwalter m – administrator

Vorauszahlung f – płatność z góry, zaliczka

vorliegen – przedkładać

Vorschrift f – przepis

Werktag m – dzień roboczy

Wertstellung f – zapisanie na dobro rachunku

Wohnung f – mieszkanie

Wohnfläche f – powierzchnia mieszkalna

Wohnraum m – pomieszczenie mieszkalne

zahlen – płacić

Zwroty

zustande kommen – mieć miejsce

verpflichtet sein – być zobowiązanym

berechtigt sein – być upoważnionym

die Kaution leisten – wpłacać kaucję

Kosten tragen – ponosić koszty

im Voraus – z góry

im Rahmen – w ramach

Print Friendly, PDF & Email
Oceń ten wpis:
7 votes