Wprawdzie zima to nieco „martwy okres” w pracy przewodnika miejskiego, w szczególności obsługującego grupy niemieckojęzyczne, ale może właśnie ta pora roku (przed nadchodzącym nowym sezonem) to dobry czas na powtórzenie i utrwalenie słownictwa oraz zwrotów niemieckich związanych z oprowadzaniem turystów po mieście. Tej tematyce chciałbym poświęcić mój dzisiejszy wpis.

Zacznijmy od słów-kluczy, których przewodnik używa każdorazowo przedstawiając dzieje miasta, jego architekturę, czy też związane z nim sławne postacie. Zaliczają się do nich: die Stadt (miasto), gründen (zakładać) das Gebäude (budynek/budowla), bauen/erbauen (budować/wznosić), der Stil (styl), das Jahr (rok), das Jahrhundert (wiek), ursprünglich (początkowo/pierwotnie) der Blick (widok), die Straße (ulica).

Należy pamiętać, że opisując historię używamy z reguły czasu przeszłego prostego (Imperfekt/Präteritum). Często stosowaną formą gramatyczną jest także strona bierna czasu przeszłego prostego (Passiv Imperfekt/Präteritum). Tworzymy ją przez użycie czasownika posiłkowego (Hilfsverb) werden w czasie przeszłym prostym => wurden (odmienny przez osoby) oraz imiesłowu czasu przeszłego (Partizip II), który znajduje się zawsze na końcu zdania. Proste zdanie z zastosowaniem tej formy wyglądałoby następująco: Die Kirche wurde im Stil des Barock erbaut (Kościół wzniesiono w stylu barokowym), lub Die Stadt wurde im 13. Jahrhundert gegründet (Miasto założono w XIII wieku).

W przyswajaniu słówek z tej dziedziny pomocne mogą być poniższe ćwiczenia, pod którymi odnajdziecie alfabetyczny słowniczek wyrazów oraz zwrotów związanych z oprowadzaniem po mieście.

Übung 1. Przyporządkuj właściwy czasownik z tabelki.

enthüllen  erbauen  gründen  erhöhen  weihen  verlegen

1. die Stadt _____________

2. den Sitz _____________

3. das Denkmal _____________

4. den Turm _____________

5. die Kirche _____________

6. das Rathaus _____________

Übung 2. Zamień zdania w stronie czynnej na zdania w stronie biernej czasu przeszłego prostego .

1. Die Armee eroberte das Land.

2. Die Stadt legte den Park an.

3. Die Einwohner stifteten die Tafel im 19. Jahrhundert.

4. Im Jahre 1955 setzte man die Fabrik außer Betrieb.

5. Das Hochwasser suchte mehrmals den Ort heim.

6. Man baute das Gebäude bedeutsam um.

Lösungen:

Übung 1.

1) gründen. 2) verlegen. 3) enthüllen. 4) erhöhen. 5) weihen. 6) erbauen.

Übung 2.

1) Das Land wurde (durch die Armee) erobert 2) Der Park wurde (durch die Stadt) angelegt 3) Die Tafel wurde im 19. Jahrhundert (von den Einwohnern) gestiftet. 4) Die Fabrik wurde im Jahre 1955 außer Betrieb gesetzt. 5) Der Ort wurde mehrmals durch das Hochwasser heimgesucht. 6) Das Gebäude wurde bedeutsam umgebaut.

Niemiecki w pracy przewodnika miejskiego – słowniczek

Wyjaśnienie wykorzystanych skrótów:

  • m – rodzaj męski (der)

  • f – rodzaj żeński (die)

  • n – rodzaj nijaki (das)

abreißen – burzyć (np. budynek)

Altar m – ołtarz

Armee f – wojsko, armia

anbauen – dobudować

anlegen – lokować

aufstellen – wznosić (np. pomnik)

aufstocken – nadbudować

ausbauen – rozbudować

bauen – budować

bekannt – znany

belagern – oblegać

berühmt – sławny, słynny

besichtigen – zwiedzać

Barock m/n – barok

Blick m – widok

Denkmal n – pomnik

Dom m – katedra

enthüllen – odsłaniać

erbauen – wznosić

erhöhen – podwyższać

erklären – wypowiadać (np. wojnę)

erobern – podbijać, zdobywać

errichten – wznosić

Fassade f – fasada

Festung f – twierdza

Freskogemälde n – fresk

Gebäude n – budynek, budowla

Gemälde n – obraz

Glasfenster n – witraż

Gotik f – gotyk

gründen – zakładać (np. miasto)

Hauptaltar m – ołtarz główny

heilig – święty

heimsuchen – nawiedzać

Herrscher m – władca

Hochwasser n – powódź

Jahr n – rok

Jahrhundert n – wiek, stulecie

Jugendstil m – secesja

Kathedrale f – katedra

Kirche f – kościół

König m – król

Krieg m – wojna

Land n – kraj, kraina

Marktplatz m – rynek

Mittelschiff n – nawa główna

Museum n – muzeum

Neugotik f – neogotyk

Portal n – portal

Prinz m – książę

Rathaus n – ratusz

Renaissance f – renesans

Schiff n – nawa

Schlacht f – bitwa

Schutzheilige m – patron

Seitenaltar m – ołtarz boczny

Seitenschiff n – nawa boczna

Sehenswürdigkeit – zabytek

Sitz m – siedziba

Skulptur f – rzeźba

Stadt f – miasto

Stadtmauer f – mur miejski

Stadtpanorama n – panorama miasta

Stadttor n – brama miejska

stiften – fundować

Stil m – styl

Straße f – ulica

Tafel f – tablica

Truppe f – oddział, wojsko

Turm m – wieża

überfallen – najeżdżać

umbauen – przebudować

unterbringen – umieścić, ulokować

ursprünglich – pierwotnie

verlegen – przenosić

Wahrzeichen n – symbol

weihen – święcić

Wende f – przełom

wiederaufbauen – odbudowywać

zerstören – burzyć, niszczyć

Zwroty

um die Aufmerksamkeit bitten – prosić o uwagę

den Stadtrundgang anfangen – rozpoczynać pieszą wycieczkę po mieście

die Aufmerksamkeit auf etw richten – zwracać na coś uwagę

einen Grundstein zu etw legen – kłaść pod coś kamień węgielny

etw dem Erdboden gleichmachen – zrównywać coś z ziemią

etw in Betrieb setzen – uruchomić coś

etw außer Betrieb setzen – wyłączyć coś, unieruchamiać

einen Beitrag zu etw leisten – przyczyniać się do czegoś

sich in das Gedächtnis einschreiben – zapisywać się w pamięci

auf das 19. Jahrhundert zurückgehen – przypadać na 19. wiek

Print Friendly, PDF & Email
Oceń ten wpis:
3 votes