Kolejnym tematem z kategorii „Wirtschaftsdeutsch”, któremu chciałbym poświęcić dzisiejszy wpis, jest słownictwo związane z grą na giełdzie. Wiele ciekawych i pomocnych słówek oraz zwrotów z tego zakresu znajdziemy w artykule pt. Kampf gegen Börsencrash: China stoppt den Kursverfall, który dostępny jest pod poniższym linkiem:

http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/crash-an-der-boerse-in-china-kursverfall-vorerst-gestoppt-a-1042766.html

Słowem wyjściowym dla omawianej dziś tematyki będzie oczywiście die Börse (giełda). Warto zauważyć, że zarówno w języku niemieckim jak i polskim jest to rzeczownik rodzaju żeńskiego. Tworząc przymiotnik od wyrazu giełda, czyli giełdowy wystarczy do słowa Börse dodać spółgłoskę „n” (Börsen-), a następnie uzupełnić tą formę stosownym rzeczownikiem, np.: der Börsenwert (wartość giełdowa), der Börsenhandel (handel giełdowy), czy też das Börsengeschäft (transakcja giełdowa). Należy podkreślić, że znaczenie niektórych słówek w kontekście giełdy jest zupełnie inne od tego, jakie znamy z lekcji ogólnego języka niemieckiego. I tak np. sich erholen (odpoczywać) w przypadku giełdy tłumaczy się jako poprawiać się, wyraz handeln (handlować) to na giełdzie sprzedawać. Inne słowa-klucze, które także odnajdziemy we wskazanym powyżej tekście, to: die Aktie (akcja), der Kurs (kurs), das Wertpapier (papier wartościowy), der Index (index/wskaźnik), der Anteilseigner (udziałowiec), czy też aufkaufen (nabywać/ skupywać).

W przyswajaniu słówek z tej dziedziny pomocne mogą być poniższe ćwiczenia, pod którymi odnajdziecie alfabetyczny słowniczek wyrazów oraz zwrotów związanych z giełdą.

 

Übung 1.

Przyporządkuj właściwy czasownik:

   steigen     gehen    handeln     aufkaufen     stabilisieren    stoppen
 1. Aktien ____________
 2. um 5,5 Prozent ____________
 3. den Kursverfall ____________
 4. an die Börse ____________
 5. den Markt ____________
 6. an der Börse ____________

Übung 2.

Przyporządkuj i utwórz wyrazy podając rodzajnik określony:

 • 1) Aktien –          a) Aufsicht
 • 2) Kurs –             b) Prognose
 • 3) Börsen –          c) Eigner
 • 4) Wertpapier –  d) Wert
 • 5) Anteils –          e) Kauf
 • 6) Wachstums –   f) Sturz

Lösungen:

Übung 1.

1) aufkaufen. 2) steigen. 3) stoppen. 4) gehen. 5) stabilisieren. 6) handeln.

Übung 2.

1e) der 2f) der 3d) der 4a) die 5c) der 6b) die

Niemiecki w ekonomii – słowniczek

Wyjaśnienie wykorzystanych skrótów:

 • m – rodzaj męski (der)
 • f – rodzaj żeński (die)
 • n – rodzaj nijaki (das)

 

Aktie f – akcja

Aktien – akcje

Aktienerwerb m – nabycie akcji

Aktienindex m – indeks akcji

Aktienkurs m – kurs akcji

Aktienmarkt m – rynek akcji

Aktiensturz m – nagły spadek kursów akcji

Ankauf m – zakup

Anteilseigner m – udziałowiec

aufkaufen – nabywać/ skupywać

Aufsicht f – nadzór

ausgeben – emitować

Beteiligung f – udział

Börse f – giełda

Börseneinführung f – wprowadzenie na giełdę

börsenfähig – mogący być w obrocie giełdowym

börsengängig – handlowany na giełdzie

börsennotiert – notowany na giełdzie

Börsengeschäft n – operacja/transakcja giełdowa

Börsenindex m – wskaźnik giełdowy akcji

Börsenhandel m – handel giełdowy

Börsenkrach m – krach na giełdzie

Börsenkurs m – kurs giełdowy

Börsenmakler m – makler gieldowy

Börsennotierung f – notowanie gieldowe

Börsenumsatz m – obrót giełdowy

Börsenwert m – wartość giełdowa

erholen sich – poprawiać się

erwerben – nabywać

fallen – spadać

Gewinn m – zysk

handeln – sprzedawać

Index m – indeks/ wskaźnik

Kauf m – zakup

Kursverfall m – obniżka/ spadek kursu

Kursschwankungen – wahania kursu

Kurssprung m – nagły skok kursu

Kurssturz m – nagła obniżka/ spadek kursu

Markt m – rynek

Märkte – rynki

notieren – notować/ odnotowywać

Prognose f – prognoza

spekulativ – spekulacyjny

spekulieren – spekulować

stabilisieren sich – stabilizować się

steigen – rosnąć/ zwyżkować

stoppen – zatrzymywać

veräußern – zbywać

verlangsamen – zwalniać

Verlust m – strata

Wachstum n – wzrost

Wertpapier n – papier wartościowy

zulegen – wzrastać

 

Zwroty

an die Börse gehen – wchodzić na giełdę

Aktien an der Börse einführen – wprowadzać akcje na giełdę

an der Börse spekulieren – spekulować na giełdzie

an der Börse für 100 Euro das Kilo gehandelt werden – sprzedawać się na giełdzie po 100 euro za kilogram

an der Börse gehandelte Aktien – akcje dopuszczone do publicznego obrotu

Aktien ausgeben – emitować akcje

Aktien erwerben – nabywać akcje

Aktien veräußern – zbywać akcje

mit 50 Euro notieren – notować kurs 50 euro

die Kurse erholen sich – kursy rosną

Print Friendly, PDF & Email
Oceń ten wpis:
1 vote