W dzisiejszym świecie większość przedmiotów przeznaczonych do sprzedaży trafia pod młotek tylko przenośnie. Miejsce licytacji tradycyjnych, przeprowadzanych na żywo (die Vor-Ort-Versteigerung lub die Präsenzauktion) coraz częściej zajmują licytacje online (die Online-Versteigerung). I to właśnie ich obsłudze poświęciłam niniejszy wpis.

By przystąpić do licytacji (pomijając fakt rejestracji [die Registrierung] jako osoba prywatna [als Privatperson/privater Käufer] lub jako firma [als Unternehmen], zalogowania [anmelden] oraz akceptacji ogólnych warunków handlowych [die AGB]) wybieramy dany przedmiot (der Gegenstand) z katalogu online (der Online-Katalog).

Z reguły przy każdej pozycji w aukcji znajdują się następujące informacje:

 • die Positionsnummer – numer pozycji
 • der Rufpreis – cena wywoławcza
 • der Limitpreis/das Minimalgebot – cena minimalna/oferta minimalna

Jeżeli złożona przez nas oferta nie osiągnie ceny minimalnej, pozycja ta (już po zakończeniu aukcji) zmieni status na: aukcja wygrana z zastrzeżeniem (Zuschlag unter Vorbehalt), tzn. że zleceniodawca (der Auftraggeber) zdecyduje o jej sprzedaży w oferowanej cenie zwykle w przeciągu 10 dni bądź przedmiot trafi na kolejną aukcję, tzw. licytację po licytacji (die Nachversteigerung).

 • aktueller Preis – cena aktualna
 • aktueller Bietschritt – aktualna wartość o jaką należy przewyższyć ostatnią ofertę

Zamiast Bietschritt możemy spotkać się także z gotową formułą: Geben Sie bitte mindestens … € ein.

 • die Auktionsende – czas upływu licytacji całej aukcji
 • die Restlaufzeit – czas pozostały do końca licytacji danej pozycji

By przystąpić już do samego licytowania, klikamy przycisk bieten (licytować), Gebotsabgabe (złożenie oferty) czy samo Gebot (oferta).

Aukcje onlineZ ciągłego licytowania może nas wyręczyć automatyczny agent (der Bietassistent), nazywany też ofertą automatyczną (das Autogebot), gdzie podajemy maksymalną dla nas ofertę (das Maximalgebot). Tym samym licytacja odbywa się dalej, tyle że nasz udział jest już zbędny. O tym, że nasza oferta prowadzi, poinformuje nas następujący komunikat: Du bist Höchstbietender. Zaś o przebiciu naszej oferty: Du wurdest überboten. Komunikaty te przychodzą z reguły także na skrzynkę mailową podaną przy rejestracji konta.

Zakupu możemy być pewni, jeżeli dany przedmiot po zakończeniu aukcji zmieni status na Zuschlag. Pod zakładką Zuschlagsliste lub ersteigerte Gegenstände znajdziemy wszystkie kupione przez nas przedmioty.

Do ceny zakupu należy doliczyć wartość prowizji aukcyjnej (das Aufgeld) określanej także jako die Vermittlungsprovision. Wartość prowizji ustala indywidualnie każda firma aukcyjna. W Niemczech wynosi z reguły od 15% do 19% wartości zakupionego towaru.

W przypadku aukcji online możemy mieć do czynienia z:

 • der Online-Verkauf – sprzedażą online, w której czas licytowania jest dłuższy (längerer Gebotsabgabezeitraum) a zakup rzeczywisty licytowanego przedmiotu może nastąpić jeszcze przed końcem wyznaczonego czasu licytacji;
 • die Online-Versteigerung – to terminowana aukcja online (die terminierte
  Online-Auktion
  ) o ustalonym terminie licytowania (festgelegter Gebotsabgabezeitraum) z możliwością wcześniejszych oględzin towaru (vorherige Besichtigung der Ware) i ustalonym terminem odbioru (feste Abholzeit);

W słownictwie z zakresu przetargów i licytacji pojawiają się naprzemiennie czasowniki ersteigern i versteigern. Warto zwrócić uwagę na pewną różnicę między nimi: ersteigern to wylicytować, nabyć coś w wyniku wygranej licytacji, zaś versteigern to oddać przedmiot do licytacji w celu sprzedaży.

Wskazówki dotyczące odbioru zakupionego towaru

 • zwróć uwagę na lokalizację (der Standort) licytowanego przedmiotu;
 • uwzględnij, że zakupiony towar należy odebrać osobiście (bądź przez osoby trzecie z upoważnieniem [die Vollmacht] Kupującego);
 • wysyłka towaru zazwyczaj nie jest możliwa;

Wskazówki dla księgowych:

Fakturę na wylicytowany towar należy księgować w dwojaki sposób:

 • towar na kontrahenta zwanego zleceniodawcą (der Auftraggeber)

Dane zleceniodawcy są wymienione na fakturze i często poprzedzone następującym sformułowaniem: Für die gekaufte Ware gilt die USt.IdNr des Auftraggebers.

 • prowizję (jako usługę) księgujemy na samą firmę aukcyjną, o czym informuje np. takie wyrażenie – Für das ausgewiesene Aufgeld gilt die USt.IdNr der Auktionsfirma.

Licytacje online – słowniczek

die Vor-Ort-Versteigerung – aukcja w formie przetargu prowadzonego na żywo
die Präsenzauktion – aukcja w formie przetargu prowadzonego na żywo
die Online-Versteigerung – licytacja online
die Registrierung – rejestracja
als Privatperson/privater Käufer – jako osoba prywatna
als Unternehmen – jako firma
anmelden – zalogować
die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (skrót die AGB) – ogólne warunki handlowe
der Gegenstand – przedmiot
der Online-Katalog – katalog online
die Positionsnummer – numer pozycji
der Rufpreis – cena wywoławcza
der Limitpreis/das Minimalgebot – cena minimalna/ oferta minimalna
der Zuschlag unter Vorbehalt – aukcja wygrana z zastrzeżeniem
der Auftraggeber – zleceniodawca
die Nachversteigerung – licytacja po licytacji
aktueller Preis – cena aktualna
aktueller Bietschritt – aktualna wartość o jaką należy przewyższyć ostatnią ofertę
Geben Sie bitte mindestens … € ein – Proszę podać przynajmniej … €
die Auktionsende – czas upływu licytacji całej aukcji
die Restlaufzeit – czas pozostały do końca licytacji danej pozycji
bieten – licytować
die Gebotsabgabe – złożenie oferty
das Gebot – oferta
der Bietassistent – agent automatycznego licytowania
das Autogebot – oferta automatyczna
das Maximalgebot – oferta maksymalna
du bist Höchstbietender – jesteś najwyżej licytującym
du wurdest überboten – zostałeś przebity
der Zuschlag – przybitka
den Zuschlag erhalten – wygrać licytację
die Zuschlagsliste – lista przedmiotów wylicytowanych
ersteigerte Gegenstände – przedmioty wylicytowane
das Aufgeld – prowizja aukcyjna
die Vermittlungsprovision – prowizja agenta handlowego
der Online-Verkauf – sprzedaż online
längerer Gebotsabgabezeitraum – dłuższy czas licytowania
die terminierte Online-Auktion – terminowana aukcja online
festgelegter Gebotsabgabezeitraum – ustalony termin licytowania
vorherige Besichtigung der Ware – wcześniejsze oględziny towaru
feste Abholzeit – ustalony termin odbioru
ersteigern – wylicytować (nabyć towar w wyniku wygranej licytacji)
versteigern – oddać coś do licytacji (w celu sprzedaży)
die Vollmacht – upoważnienie
der Standort – lokalizacja

Für die gekaufte Ware gilt die USt-IdNr. des Auftraggebers.
Dla zakupionego towaru obowiązuje NIP zleceniodawcy.

Für das ausgewiesene Aufgeld gilt die USt-IdNr. der Auktionsfirma.
Dla wykazanej prowizji obowiązuje NIP firmy aukcyjnej.

Mam nadzieję, że powyższe wskazówki oraz słówka okażą się przydatne podczas przeprowadzania licytacji online w języku niemieckim. Dziękuję za uwagę i zapraszam do dyskusji w komentarzach.

Przypominamy, że ten wpis, jak i każdy inny na naszej stronie, można szybko zapisać w formacie pdf. Wystarczy kliknąć zielony przycisk “Print/PDF” znajdujący się trochę niżej, po prawej stronie.

Foto: epSos.de / CC BY

Print Friendly, PDF & Email
Oceń ten wpis:
7 votes