W moim pierwszym wpisie chciałabym poruszyć kwestię zastosowania języka niemieckiego w branży IT. Celem wprowadzenia warto przyjrzeć się samej jej specyfice. Nieoficjalnie mówi się, że rynek IT nie jest rynkiem pracodawcy, lecz rynkiem pracownika.

Inoffiziell sagt man, dass IT-Markt kein Markt des Arbeitgebers ist, sondern der Markt des Arbeitnehmers.

Programiści są rozchwytywani na rynku pracy i nie narzekają na brak propozycji zawodowych.

Software-Ingenieure sind auf dem Arbeitsmarkt vergriffen und sie klagen über den Mangel an beruflichen Angeboten nicht.

Tym, co nikogo nie dziwi, jest fakt, że branża IT stale się rozwija, a zapotrzebowanie na pracowników rośnie.

Das, was niemanden wundert, ist die Tatsache, dass sich IT-Bereich ständig entwickelt und die Nachfrage nach Arbeitnehmern wächst.

Specjaliści IT zdają sobie sprawę, że ich umiejętności są potrzebne, więc podnoszą oczekiwania finansowe.

IT-Spezialisten sind sich dessen bewusst, dass ihre Fähigkeiten nötig sind, so heben sie finanzielle Erwartungen an.

Oprócz umiejętności technicznych w pracy IT, zyskują na znaczeniu: umiejętności interpersonalne, umiejętność pracy w zespole, znajomość języka angielskiego oraz kreatywne myślenie.

Außer der technischen Fähigkeiten in der IT-Arbeit, gewinnen an Bedeutung: zwischenmenschliche Fähigkeiten, Englischkenntnisse und kreatives Denken.

Na rynku pracy poszukiwani są przede wszystkim tacy specjaliści jak: specjaliści aplikacji mobilnych, Helpdesk, kierownicy projektów, testerzy aplikacji, programiści stron internetowych oraz analitycy IT.

Auf dem Arbeitsmarkt sind vor allem solche Spezialisten gesucht wie: Mobile Application Developers, IT Helpdesk, Projektleiter, Applikationstester, Webdevelopers und IT-Anlytiker.

Dużym zainteresowaniem cieszą się programy z rodziny C, C#, C++, następnie Java, Javascript oraz SQL ASP, ASP.net.

Große Beachtung finden Programme aus der Familie C, C#, dann Java, Javascript und SQL, ASP, ASP.net.

Do najbardziej popularnych baz danych należą: MS SQL Server, MySQL oraz Oracle.

Zu populärsten Datenbanken gehören: MS SQL Server, MySQL und Oracle.

Ważną rolę w branży IT odgrywa znajomość systemów: Windows, Linux, UNIX i Windows Phone.

Eine wichtige Rolle im IT-Bereich spielen Kenntnisse in Systemen: Windows, Linux, UNIX und Windows Phone.

Metodologia Scrum jest również wymagana przez wiele firm.

Die Scrum-Methodologie ist ebenfalls von vielen Firmen erfordert.

Poniżej umieściłam listę słówek, które z pewnością nie wyczerpują tematu, niemniej jednak mogą okazać się przydatne osobom, które chcą zgłębić zakres słownictwa związanego z IT. Na końcu wpisu znajdują się fiszki oraz interaktywny test.

Słownik terminów informatycznych i komputerowych

Rzeczowniki niemieckie z branży IT

das Desktop – pulpit
das Folder – folder
das Label – etykieta
das Megabyte – megabajt
das Netzwerk – sieć
der Benutzer – użytkownik komputera
der CD-Rohling – czysta płyta CD
der Desktop – pulpit
der Font – czcionka
der Internetbrowser – przeglądarka internetowa
der Kartenleser – czytnik kart pamięci
der RAM-Speicher – pamięć RAM
der Zugriff – dostęp
die Auflösung – rozdzielczość
die Bildbearbeitung – edycja obrazu
die Datenbank – baza danych
die Festplatte – dysk twardy
die Grafikkarte – karta graficzna
die Lautstärke – głośność
die Taste – klawisz
die Tastatur – klawiatura
die Zwischenablage – schowek

Czasowniki niemieckie z branży IT

anschließen – podłączyć
editieren – edytować
einfügen – wkleić
indizieren – indeksować
installieren – instalować
klicken – klikać
komprimieren – kompresować
löschen – usuwać, kasować
neu starten – resetować
passwortgeschützt – chroniony hasłem
sich einloggen – zalogować się
tippen – pisać na klawiaturze

Niemiecki w IT – fiszki online


 

 

Foto: Lagged2Death / CC BY-NC-SA

Print Friendly, PDF & Email
Oceń ten wpis:
1 vote