Kolejny wpis będzie poświęcony wyborom parlamentarnym (die Parlamentswahlen) w Polsce. 25.10.2015 nastąpiła zmiana rządów (der Machtwechsel), a zwycięska partia (die Partei) Prawo i Sprawiedliwość (Recht und Gerechtigkeit) zdobyła 235 mandatów (die Mandate), co daje tej partii większość (die Mehrheit) w Parlamencie (das Parlament) i możliwość sprawowania samodzielnych rządów. Słowem kluczem w tym artykule jest wyraz wybory (die Wahlen), które można łączyć z wieloma innymi rodzajami wyborów, jak np. wybory prezydenckie (die Präsidentschaftswahlen), wybory uzupełniające (die Nachwahlen), wybory większościowe (die Mehrheitswahlen), wybory samorządowe (die Kommunalwahlen), wybory demokratyczny (demokratische Wahlen). Znacznym ułatwieniem poznania terminologii języka polityki będzie bez wątpienia tekst pt. Polen stimmen für den Machtwechsel (Polacy głosują za zmianą rządów).
 

 

Fiszki oraz test znajdują się oczywiście na dole wpisu.

Wortschatz – słownictwo do tekstu

der Machtwechsel – zmiana rządów
stimmen für – głosować za
der Rechtsruck, -e – zwycięstwo sił prawicowych
die Parlamentswahlen – wybory parlamentarne
nationalkonservativ – narodowo-konserwatywny
der Spitzenkandidat, -en – czołowy kandydat
liberal – liberalny
konservativ – konserwatywny
die Oppositionspartei, -en – partia opozycyjna
der/die Abgeordnete, -n – poseł/posłanka
die Mehrheit, -en – większość
das Parlament, -e – parlament
der Sieg, -e – zwycięstwo
der Anhänger – zwolennik/sympatyk
die Partei, -en – partia
regieren – rządzić
der Ministerpräsident, -en – premier
die Regierung, -en – rząd
liberalkonservativ – konserwatywno-liberalny
die Stimme, -n – głos
die Regierungspartei, -en – partia rządząca
die Niederlage, -n – klęska/porażka
der Kommunismus (Sg.) – komunizm
die Wahlbeteiligung, -en – frekwencja wyborcza
der Wahlkampf (die Wahlkämpfe) – kampania wyborcza
die Umfrage, -n – sondaż
der Kandidat, -en – kandydat
die Sozialleistungen (Pl.) – świadczenia socjalne
der Wähler – wyborca
Europäische Union – Unia Europejska
der Flüchtling, -e – uchodźca
der Nahe Osten – Bliski Wschód
das Land (die Länder) – kraj
die Politik (Sg.) – polityka
die Zusammenarbeit (Sg.) – współpraca
erzkonservativ – skrajnie konserwatywny
der/die Parteivorsitzende – przewodniczący/a partii
der Präsident, -en – prezydent
der Regierungschef, -s – szef rządu
der Politiker – polityk
der Amtsinhaber – osoba pełniąca urząd
der/die Verbündete, -n – sojusznik/sojuszniczka
die Präsidentschaftswahlen – wybory prezydenckie

Wendungen – wyrażenia i zwroty

über eine Mehrheit im Parlament verfügen – dysponować większością w parlamencie
allein regieren – rządzić samodzielnie
sich mit der Oppositionsrolle abfinden – pogodzić się z rolą opozycji
die Niederlage einräumen – przyznać się do porażki
die Zusammenarbeit erschweren – utrudniać współpracę

Übung – ćwiczenie do tekstu

Wybierz właściwą odpowiedź:

 1. Recht und Gerechtigkeit hat Parlamentswahlen:

a) gewonnen
b) verloren
c) gekauft

 1. Ewa Kopacz musste die Niederlage:

a) zeigen
b) kritisieren
c) einräumen

 1. Recht und Gerechtigkeit verfügt über … im Parlament:

a) Niederlage
b) Mehrheit
c) Partei

 1. Beata Szydlo ist …:

a) die Spitzenkandidatin
b) die Verkäuferin
c) die Präsidentin

 1. Andrzej Duda hat … gewonnen:

a) Präsidentschaftswahlen
b) Parlamentswahlen
c) Kommunalwahlen

 1. Recht und Gerechtigkeit ist eine …. Partei:

a) kommunistische
b) liberale
c) konservative

 1. Linke Parteien sind nicht mehr im Parlament:

a) beitreten
b) vortreten
c) vertreten

 1. Jaroslaw Kaczynski ist der ehemalige:

a) Präsident
b) Ministerpräsident
c) Botschafter

 1. Der Sieg der PiS hatte sich in ….. angedeutet.

a) Straßen
b) Umfragen
c) Medien

 1. Im polnischen Parlament gibt es 460:

a) Verbündeten
b) Abgeordneten
c) Anhänger

Lösungen – odpowiedzi

 1. a)
 2. c)
 3. b)
 4. a)
 5. a)
 6. c)
 7. c)
 8. b)
 9. b)
 10. b)

Wybory parlamentarne w Polsce – fiszki

Wybory parlamentarne w Polsce – test


 

 

Foto: PlatformaRP / CC BY-SA

Print Friendly, PDF & Email
Oceń ten wpis:
0 votes