W kolejnym wpisie chcę przedstawić pojęcia: sprawozdania (der Bericht) i protokołu (das Protokoll). W protokole zawarte są spostrzeżenia (kurzzeitige Beobachtungen), analizy (die Analyse) i opisy sytuacji (die Situationsbeschreibung). Są to konkretne pytania i odpowiedzi, dzięki którym lekarz otrzymuje pełne informacje na temat stanu pacjenta. Sprawozdania zawierają chronologiczne zarejestrowane informacje wszelkich grup zawodowych, w tym dokładnie informacje o przebiegu opieki i terapii.

Rozróżniamy następujące sprawozdania:

Verlaufsbericht

Sprawozdanie przebiegu, które służy do zaprezentowania przebiegu opieki i terapii. W nim są zawarte istotne w opiece informacje na temat pacjenta.

Verlaufsbericht

Evaluation

Ewaluacja, która przedstawia ostatni krok w procesie opieki. W tym formularzu określa się  ustalone cele opieki i ocenia skutek dokonanych środków.

Evaluation

Ernährungsprotokoll/Bilanz

Protokół odżywiania/bilans, który służy do zebrania danych oferowanych i przyjętych potraw. Podane są tutaj specyficzne informacje, jak aktualna wartość BMI lub inna specyfika, która powinna albo musi być uwzględniania podczas podawania posiłków.

Ernaehrungsprotokoll

Trinkprotokoll (Grigo)

Protokół posiłków (tzw. Grigo), na którym można wpisać ulubione napoje, formę napoju i codzienne podanie odpowiedniej ilości płynów. Służy on do rejestracji codziennej porcji spożytych płynów.

Grigo-Trinkprotokoll

Hin-/Weglaufprotokoll (Grigo)

Protokół wejść i wyjść, służy jako zabezpieczenie, kiedy pacjent chory na demencję oddali się od domu opieki. Jest to dlatego konieczne, ponieważ taki pacjent może być zagrożeniem dla innych ludzi lub siebie samego.

Grigo-HinWeg

Miktionsprotokoll (Grigo)

Protokół miktion, który jest stosowany jako pomoc przy toalecie pacjenta (nietrzymanie moczu).

Grigo-Miktionsprotokoll

Schmerzprotokoll (Grigo)

Protokół bólów, który przedstawia charakterystykę bólu, jego miejsce, nasilenie, rodzaj.

Grigo-Schmerzprotokoll

Sturzprotokoll

Protokół urazów, który opisuje, jak nazwa wskazuje, przyczyny urazów, w tym rodzaj upadku, datę, czas i miejsce zdarzenia.

Sturzprotokoll

Ablehnungs- und Verweigerungsbogen (Grigo)

Formularz odrzucenia i odmowy, przedstawia sytuację, kiedy podopieczny odmawia terapii.

Grigo-Ablehnungsbogen

Beratungsprotokoll

Protokół konsylium, który zawiera 6 istotnych punktów obrad, jak profilaktyka urazów i zakrzepów, wspieranie pacjentów przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych, terapia przeciwbólowa i profilaktyka odleżyn.

Beratungsprotokoll

Pflege-Überleitung

Protokół przyjęcia pacjenta, który zawiera szczegółowe informacje dotyczące przyjmowanego podopiecznego.

Ueberleitungsbogen

Źródło grafik oraz bliższe informacje: hinz.de
Foto: Wiesbaden112.de / CC BY-NC-ND

Print Friendly, PDF & Email
Oceń ten wpis:
2 votes