W moim pierwszym wpisie w tematyce języka niemieckiego medycznego chciałabym przedstawić czym zajmują się pielęgniarki/pielęgniarze (die Krankenschwester/der Krankenpfleger) i jakimi cechami charakteru dysponuje osoba, która wykonuje ten zawód.

Pielęgniarka pomaga (helfen), pielęgnuje (betreuen), opiekuje się (versorgen) chorymi i wymagającymi opieki ludźmi. Wspiera (unterstützen) ona ich, czego nie mogą sami zrobić i pomaga im odnaleźć się w nowej sytuacji.

Jest to osoba, która asystuje (assistieren) lekarzom przy badaniach i leczeniu oraz troszczy się (sich kümmern) samodzielnie o medyczną opiekę.

Osoby mające codzienny kontakt z chorymi ludźmi są nastawione społecznie (sozial eingestellt sein) i interesują się pielęgniarskimi i medycznymi zadaniami. Ścisły kontakt fizyczny do chorych i starszych ludzi nie sprawia im problemu, potrafią nie tylko pielęgnować, lecz także chętnie doradzić (beraten), dobrze wysłuchać (zuhören) i pogawędzić (smalltalken). Samodzielnie pracują, są odpowiedzialni (verantwortungsbewusst sein) i w ciężkich sytuacjach pozostają spokojni (ruhig bleiben). Nie boją się, kiedy widzą krew (Blut sehen) czy podają zastrzyki (Spritze geben).

Pielęgniarki/pielęgniarze mogą być zatrudniani w szpitalach (Krankenhäuser), w gabinetach u lekarzy specjalistów (Facharztpraxen), w centrach medycznych (Gesundheitszentren), w domach spokojnej starości i zakładach opiekuńczych (Altenwohn- und Pflegeheime), czy w zakładach dla ludzi z upośledzeniem (Wohnheime).

Można specjalizować się jako pielęgniarz na sali operacyjnej (der OP-Pfleger), jako pomoc anestezjologa, onkologa, psychiatry zajmującego się osobami starszymi, jako przełożony (der Fachwirt) w opiece starszych i chorych, a także w opiece zdrowotnej (Fachwirt im Sozial- und Gesundheitswesen), również jako specjalista do spraw kontroli i jakości (Qualitätsmanager im Gesundheitswesen) i specjalista od leczenia ran (der Wundmanager).

Odmiana czasownika na przykładzie betreuen

Singular – l. poj.

ich betreue
du betreust
er/sie/es betreut

Plural – l. mn.

wir betreuen
ihr betreut
sie/Sie betreuen

Tekst do artykułu można znaleźć klikając poniższy przycisk

Czytaj na zukunftsberuf-pfleger.de

 

Praca pielęgniarki – ważne czasowniki

asystować – assistieren
doradzać – beraten
opiekować się – versorgen
pielęgnować – betreuen
pogawędzić – smalltalken
pomagać – helfen
troszczyć się – sich kümmern
wspierać – unterstützen
wysłuchiwać – zuhören

Praca pielęgniarki – ważne rzeczowniki

choroba – die Krankheit
krew – das Blut
leczenie – die Heilung
lekarz – der Arzt
pielęgniarka – die Krankenschwester
pielęgniarz – der Krankenpfleger
szpital – das Krankenhaus
zastrzyk – die Spritze

Praca pielęgniarki – ważne zwroty

die Patienten behandeln – leczyć pacjentów
körperliche und psychische Gesundheit erlangen/verbessern/erhalten/fördern – uzyskać/poprawiać/zachować/wspierać zdrowie fizyczne i psychiczne

Przykładowe zdania z użyciem aktywnego słownictwa

Ich kann Blut sehen und habe keine Angst davon, Spritzen zu geben. – Mogę widzieć krew i nie obawiam się podawać zastrzyków.

Ich bin verantwortungsbewusst und ich bleibe in schwierigen Situationen ruhig. – Jestem odpowiedzialny/a i w trudnych sytuacjach pozostaję spokojny/a.

Der enge Körperkontakt zu kranken und älteren Menschen macht mir nichts aus. – Bliski kontakt fizyczny do chorych i starszych osób nie przysparza mi trudności.

Niemiecki dla pielęgniarek – fiszki

Niemiecki dla pielęgniarek – test

Foto: Sidnei Silva / CC BY-NC-SA

Print Friendly, PDF & Email
Oceń ten wpis:
5 votes