Podczas każdej rozmowy musimy coś uzasadnić (begründen), opisać (beschreiben), odrzucić (ablehnen) lub po prostu wyrazić naszą opinię (die Meinung äußern). W trakcie rozmowy nawet nie zauważamy,  ilu wyrażeń (die Ausdrücke) wprowadzających naszą główną myśl używamy! Wiadomo, w języku obcym musimy je znaleźć (finden) i przyswoić (erlernen). Aby móc to zautomatyzować wystarczy ich się nauczyć, a kiedy będą potrzebne – przyjdą same.

Bez wątpienia wyrażeń jest tyle ilu rozmówców, jednak pewne ogólniki można wyróżnić.

Zustimmung – zgoda

Das finde ich auch. – Też tak uważam.
Das ist ein guter Vorschlag. – To jest dobra propozycja.
Diese Idee gefällt mir! – Podoba mi się ten spomysł!
Genau! – Dokładnie!
So sehe ich das auch. – Też tak to widzę.
Einverstanden! – Zgoda!
Richtig. – Racja.
Gute Idee. – Dobry pomysł.
Gut, damit bin ich einverstanden. – Dobrze, z tym się zgodzę.
Ja, so machen wir es. – Tak, tak zróbmy.
Dem kann ich zustimmen. – Z tym mogę się zgodzić.

Behauptung – twierdzenie

Ich finde, dass… – Uważam, że…
Meiner Meinung nach… – Moim zdaniem…
Meines Erachtens… – Moim zdaniem…

Ablehnung – odrzucenie

Das ist nicht richtig. – To nie jest prawda.
Das ist einfach falsch. – To jest po prostu kłamstwo.
Da bin ich anderer Meinung. – Tu się z tobą nie zgodzę. (dosł. Jestem innego zdania.)

Einschränkung – zastrzeżenie

Das stimmt, aber… – Zgadza się, ale…
Sicher, aber ich glaube, dass… – Pewnie, ale wierzę, że…
Sie haben Recht, aber… – Ma Pan(i) rację, ale…

Zweifel – wątpliwość

Sind Sie sicher? – Czy jest Pan(i) pewien/pewna?
Woher haben Sie diese Information? – Skąd ma Pan(i) taką informację?
Können Sie das irgendwie begründen? – Czy może Pan(i) to jakkolwiek uzasadnić?

Vorschlag – propozycja

Ich bin dafür, dass…  – Jestem za tym, żeby…
Ich schlage vor, wir… – Proponuję żebyśmy…
Wir könnten vielleicht… – Moglibyśmy może…
Was sagen Sie, wenn… – Co Pan(i) powie, jeśli…

Gegenvorschlag – kontrpropozycja

Ich hätte da vielleicht eine andere Idee, und zwar… – Tutaj może miałbym inny pomysł, mianowicie…
Ich würde gern einen anderen Vorschlag machen. – Proponowałbym coś innego.
Was halten sie von folgendem Kompromiss: … – Co uważa Pan(i) o następującym rozwiązaniu: …

Kilka przydatnych zwrotów można znaleźć też na tej stronie: Wyrażanie zdania po niemiecku.

Foto: mikecogh / CC BY-SA

Print Friendly, PDF & Email
Oceń ten wpis:
18 votes