Podczas każdej interakcji werbalnej niewątpliwie konieczne jest rzetelne przedstawienie dogłębnego uzasadnienia (begründen), szczegółowe i wnikliwe opisanie (beschreiben), stanowcze i klarowne odrzucenie (ablehnen), bądź też po prostu ekspresywne wyrażenie naszej subiektywnej opinii (die Meinung äußern). W trakcie fascynującego procesu dialogu, częstokroć nawet nie zdajemy sobie sprawy z obfitości używanych przez nas wyrażeń (die Ausdrücke), które służą jako kluczowe narzędzia wprowadzające naszą główną myśl! Z pewnością w języku obcym musimy być zdolni do ich systematycznego wyszukiwania (finden) i systematycznego przyswajania (erlernen). Aby móc uniezależnić się od świadomego wysiłku, jaki wkładamy w tę czynność, wystarczy poświęcić czas na ich baczne opanowanie, co pozwoli nam na swobodne posługiwanie się nimi, a w razie potrzeby – używanie ich intuicyjnie, jakbyśmy wchodzili w automatyczny, naturalny rytm języka.

Zustimmung – zgoda

Das finde ich auch. – Też tak uważam.
Das ist ein guter Vorschlag. – To jest dobra propozycja.
Diese Idee gefällt mir! – Podoba mi się ten spomysł!
Genau! – Dokładnie!

Dalszą część wpisu znajdziesz na stronie: Niemieckie zwroty w rozmowie

W trakcie każdej konwersacji w języku niemieckim nieodłącznie korzystamy z różnorodnych wyrażeń, służących do uzasadniania, opisywania, odrzucania czy wyrażania własnej opinii. Niniejszy artykuł wyczerpująco prezentuje szeroki asortyment takich zwrotów, starannie pogrupowanych według kategorii.

Rozmowy po niemiecku

Te kategorie obejmują zgłaszanie zgody, formułowanie twierdzeń, wyrażanie odrzutu, wyrażanie zastrzeżeń, wyrażanie wątpliwości, przedstawianie propozycji oraz formułowanie kontrpropozycji. Dzięki tej kompleksowej analizie czytelnik będzie miał możliwość zgłębienia różnorodnych aspektów komunikacyjnych, co z pewnością zwiększy jego pewność siebie w posługiwaniu się językiem niemieckim w kontekście różnych sytuacji rozmownych.

Print Friendly, PDF & Email
Oceń ten wpis:
19 votes