W niniejszym wpisie zajmiemy się ogólnym słownictwem związanym z operacjami bankowymi. Bank to taka instytucja, która zarządza naszymi pieniędzmi (Die Bank verwaltet das Geld.) na różnych rodzajach kont:

  • rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy (das Sparkonto)
  • rachunek bieżący (das Girokonto)
  • rachunek osobisty (das Privatkonto)
  • wspólny rachunek osobisty (das Gemeinschaftskonto)
  • rachunek w obcej walucie (das Konto für fremde Währungen)
  • konto firmowe (das Businesskonto)
  • konto studenckie (das Stundentenkonto)

W banku możemy założyć konto (ein Konto eröffnen). Najpierw należy wypełnić formularz otwarcia konta (den Kontoeröffnungsantrag ausfüllen). Wiele banków oferuje konta, które można prowadzić bez opłat (gebührenfrei). Można też złożyć wniosek o kartę kredytową (die Kreditkarte beantragen), aby w każdym czasie być płynnym finansowo (flüssig sein). W banku istnieje możliwość, aby ściągać płatności z konta zleceniem stałym (Zahlungen per Dauerauftrag abbuchen), które umożliwia terminowe opłacanie rachunków (Rechnungen fristgerecht begleichen). Mamy również opcję upoważnienia banku do pobrania należności z konta dłużnika (die Einzugsermächtigung erteilen). Na nasze konto bankowe możemy wpłacić pieniądze (das Geld einzahlen). Możemy również ściągnąć pieniądze z konta (das Geld vom Konto abheben). Jeżeli pobierzemy za dużo środków pieniężnych, to przekroczymy stan konta (das Konto überziehen). Bank może nam naliczyć odsetki (die Zinsen berechnen). Możemy także podjąć środki pieniężne z bankomatu (das Geld am Geldautomaten abheben). W tym celu należy włożyć kartę płatniczą (die EC-Karte einlegen), podać kod PIN (die Geheimzahl geben) i wprowadzić kwotę (die Geldsumme eingeben).

Geld

W banku możemy również zrobić przekaz (das Geld überweisen/eine Überweisung machen) za pośrednictwem bankomatu (am Automaten) albo poprzez druk przekazu (per Überweisungsschein). Jeśli wypełniamy druk ręcznie (den Schein per Hand ausfüllen), musimy podać takie dane jak: kod banku (die Bankleitzahl), numer konta odbiorcy (die Kontonummer des Empfängers), numer rachunku (die Rechnungsnummer), kwotę (der Betrag) , numer konta właściciela konta (die Kontonummer des Kontoinhabers) oraz ewentualnie numer referencyjny klienta (die Kunden-Referenznummer) i  tytuł przelewu (der Verwendungszweck). Poniżej przykładowe zlecenie przelewu (der Überweisungsauftrag):

Zahlschein auf deutsch

Bank może nam udzielić kredytu (einen Kredit gewähren/vergeben). Najpierw musimy złożyć wniosek kredytowy (einen Kredit beantragen). Jako kredytobiorca (der Kreditnehmer) należy być wiarygodnym kredytowo (kreditwürdig sein), żeby móc zaciągnąć kredyt (den Kredit aufnehmen). Potem należy go spłacić (den Kredit zurückzahlen) swemu kredytodawcy (der Kreditgeber).

Jeśli posiadamy dużo pieniędzy, powinniśmy je zainwestować, aby ich nie stracić (das Geld anlegen). Są różne lokaty kapitału (die Geldanlagen) – pieniądze można oszczędzać (sparen), spekulować na giełdzie (an der Börse spekullieren) lub też zainwestować w nieruchomości (in Immobilien investieren). Kiedy zainwestujemy dobrze swoje oszczędności (die Ersparnisse), mogą się nawet pomnożyć (sich vermehren), ponieważ są one objęte oprocentowaniem (der Zinssatz). Jednakże musimy przy tym rozważyć inflację (die Inflation), przez którą pieniądz traci na wartości (das Geld verliert an Wert). Przeciwieństwem inflacji jest deflacja (die Deflation).

der Bankkaufmann

Pracownik banku nazywa się der Bankkaufmann albo die Bankkauffrau. W zależności od zakresu działań, są oni odpowiedzialni za pozyskiwanie nowych klientów (neue Kunden gewinnen) lub za doradztwo stałym klientom (die Stammkunden beraten). Ich kolejnym ważnym zakresem działań jest sprzedaż usług bankowych (die Bankleistungen), jak ubezpieczenia na życie (die Lebensversicherungen) czy umowy oszczędnościowo-budowlane (die Bausparverträge).

Niemiecki w banku – słówka

bank – die Bank
rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy – das Sparkonto
rachunek bieżący – das Girokonto
rachunek osobisty – das Privatkonto
wspólny rachunek osobisty – das Gemeinschaftskonto
rachunek w obcej walucie – das Konto für fremde Währungen
konto firmowe – das Businesskonto
konto studenckie – das Stundentenkonto
formularz otwarcia konta – der Kontoeröffnungsantrag
bez opłat – gebührenfrei
płynny finansowo – flüssig
karta kredytowa – die Kreditkarte
karta debetowa – die Debitkarte
zlecenie stałe – der Dauerauftrag
polecenie pobrania – die Einzugsermächtigung
die Zinsen – odsetki
der Zinssatz – oprocentowanie
bankomat – der Geldautomat
karta płatnicza – die EC-Karte
kod PIN – die Geheimzahl
kwota – der Betrag/ die Geldsumme
przelew – die Überweisung
druk przekazu – der Überweisungsschein
kod banku – die Bankleitzahl
numer konta odbiorcy – die Kontonummer des Empfängers
numer rachunku – die Rechnungsnummer
numer referencyjny klienta – die Kunden-Referenznummer
tytuł przelewu – der Verwendungszweck
numer konta – die Kontonummer
właściciel konta – der Kontoinhaber
zlecenie przelewu – der Überweisungsauftrag
kredytobiorca – der Kreditnehmer
kredytodawca – der Kreditgeber
wiarygodny kredytowo – kreditwürdig
lokaty kapitału – die Geldanlagen
oszczędzać – sparen
oszczędności – die Ersparnisse
pomnożyć się – sich vermehren
inflacja – die Inflation
deflacja – die Deflation
pracownik banku – der Bankkaufmann/die Bankkauffrau
usługi bankowe – die Bankleistungen
ubezpieczenia na życie – die Lebensversicherungen
umowy oszczędnościowo-budowlane – die Bausparverträge

Niemiecki w banku – zwroty

zarządzać pieniędzmi – das Geld verwalten
założyć konto – ein Konto eröffnen
wypełnić formularz otwarcia konta – den Kontoeröffnungsantrag ausfüllen
złożyć wniosek o kartę kredytową – die Kreditkarte beantragen
ściągać płatności z konta zleceniem stałym – Zahlungen per Dauerauftrag abbuchen
opłacać rachunki w terminie – Rechnungen fristgerecht begleichen
upoważnić bank do pobrania należności z konta dłużnika – die Einzu-gsermächtigung erteilen
wpłacić pieniądze – das Geld einzahlen
ściągnąć pieniądze z konta – das Geld vom Konto abheben
przekroczyć stan konta – das Konto überziehen
naliczyć odsetki – die Zinsen berechnen
podjąć środki pieniężne z bankomatu – das Geld am Geldautomaten abheben
włożyć kartę płatniczą – die EC-Karte einlegen
podać kod PIN – die Geheimzahl geben
wprowadzić kwotę – die Geldsumme eingeben
zrobić przekaz – das Geld überweisen/eine Überweisung machen
wypełniać druk ręcznie – den Schein per Hand ausfüllen
udzielić kredytu – einen Kredit gewähren/vergeben
złożyć wniosek kredytowy – einen Kredit beantragen
zaciągnąć kredyt – den Kredit aufnehmen
spłacić kredyt – den Kredit zurückzahlen
zainwestować pieniądze – das Geld anlegen
spekulować na giełdzie – an der Börse spekullieren
zainwestować w nieruchomości – in Immobilien investieren
pieniądz traci na wartości – das Geld verliert an Wert

Niemiecki w banku – fiszki online

Niemiecki w banku – test online


 

Foto: GotCredit / CC BY; Maik Meid / CC BY;
Asian Development Bank / CC BY-NC-ND; wikipedia

Print Friendly, PDF & Email
Oceń ten wpis:
11 votes