Joanna Ochocińska

Jesteś tutaj:/Joanna Ochocińska
­

About Joanna Ochocińska

Stypendystka DAAD, magister ekonomii na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, studentka Filologii Germańskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza.

marzec 2016

Formy opisowe czasowników modalnych w języku niemieckim

Autor: |20/03/2016|

Poniższy wpis poświęcony zostanie zastąpieniu czasowników modalnych innymi wyrażeniami, które oddają znaczenie danego czasownika w inny sposób…

WPis został przeniesiony tutaj: Formy opisowe czasowników modalnych w języku niemieckim

grudzień 2015

Funktionsverbgefüge – wyrażenia rzeczownikowo-czasownikowe w przykładach

Autor: |12/12/2015|

Funktionsverbgefüge (wyrażenia rzeczownikowo-czasownikowe) w języku niemieckim występują w głównej mierze w odniesieniu do języka pisanego, zwłaszcza specjalistycznego np. prawniczego. W języku mówionym natomiast zastosowanie tej formy pozwoli nam na wzbogacenie wypowiedzi, nadając jej tym samym bardziej formalnego charakteru. Ucząc się wyrażeń rzeczownikowo-czasownikowych zalecam podzielić je na grupy, które wiążą się z wybranymi przeze mnie czasownikami, […]

listopad 2015

Czasowniki przechodnie i nieprzechodnie w czasie przeszłym Perfekt

Autor: |26/11/2015|

Dzisiejszy wpis poświęcę zagadnieniu gramatycznemu, jakim są czasowniki przechodnie i nieprzechodnie (transitive und intranstive Verben) stosowane w czasie przeszłym Perfekt. W zależności od znaczenia (die Bedeutung) czasowniki w czasie przeszłym mogą odmieniać się w formie słabej (schwache Verben) – poprzez dodanie w Imperfekcie końcówki -te, a w Perfekcie -t/-et np. brauchen-brauchte-gebraucht; antworten-antwortete-geantwortet lub występują w […]

Niemiecki w branży IT

Autor: |13/11/2015|

W moim pierwszym wpisie chciałabym poruszyć kwestię zastosowania języka niemieckiego w branży IT. Celem wprowadzenia warto przyjrzeć się samej jej specyfice. Nieoficjalnie mówi się, że rynek IT nie jest rynkiem pracodawcy, lecz rynkiem pracownika.
Inoffiziell sagt man, dass IT-Markt kein Markt des Arbeitgebers ist, sondern der Markt des Arbeitnehmers.
Programiści są rozchwytywani na rynku pracy i nie narzekają […]