Wbrew pozorom niniejszy wpis nie jest skierowany wyłącznie do księgowych. Okaże się pomocny dla każdego, kto stał się odbiorcą usługi bądź towaru kontrahenta z kraju niemieckojęzycznego.

Pierwsze pojęcie, jakie nasuwa się na myśl z zakresu księgowości to niewątpliwie faktura (die Rechnung).  Możemy także otrzymać fakturę proforma (die Proformarechnung, która nie jest wiążąca i można ją porównać z ofertą handlową (das Handelsangebot). Często, jeszcze przed wystawieniem faktury właściwej, odbiorca otrzymuje do podpisania potwierdzenie zamówienia (die Auftragsbestätigung). Oprócz tego można spotkać się z fakturą zaliczkową (die Abschlagsrechnung). Podając dane do faktury (die Rechnungsangaben), nie można zapomnieć o numerze identyfikacji podatkowej, czyli (die Umsatzsteueridentifikationsnummer). Z reguły w Polsce stosuje się skrót NIP, zaś w Niemczech to Ust-IdNr. Poza nazwiskiem osoby zarządzającej przedsiębiorstwem (der Geschäftsführer), na fakturze znajdziemy także dane osoby odpowiedzialnej za daną transakcję. Tu z kolei stosowane są naprzemiennie określenia typu: der Ansprechpartner, der Kundenbetreuer czy der Sachbearbeiter.

Całkowitą sumę do zapłaty wyraża się zaś za pomocą określeń: der Gesamtpreis, die Gesammtsumme czy der Gesamtbetrag. Realizacja płatności ww. kwoty jest objęta pewnymi warunkami (die Zahlungsbedingungen), określanymi także jako die Zahlungskonditionen. Kontrahent ustala sposób płatności (die Zahlungsweise), uwzględniając zarówno przelew (die Überweisung) jak i gotówkę (das Bargeld). Jednocześnie informuje także o tym, czy dana należność została już uregulowana (Betrag erhalten) lub wyznacza termin zapłaty. W tym przypadku możemy spotkać się z następującymi adnotacjami:

  • zahlbar sofort nach Erhalt der Rechnung
  • zahlbar in Bar bei Auslieferung
  • Zahlung innerhalb einer Woche ohne Abzug

Wartość towaru (die Ware) określa się w kwocie netto (der Nettobetrag) i brutto (der Bruttobetrag), uwzględniając podatek VAT od towarów i usług (die Mehrwertsteuer; alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer), stosowany także w formie skrótu MwSt. (zuzüglich [które swoją drogą także doczekało się skrótu- zzgl.]  19% MwSt.).  Die Mehrwertsteuer to nazwa podatku VAT używana głównie przez konsumentów. Producenci (firmy wystawiające faktury) stosują na ogół termin die Umsatzsteuer.

Chciałabym również zaznaczyć, iż przy transakcji z kontrahentem z Niemiec podatkiem (7%) jesteśmy obciążeni w przypadku niektórych usług (nocleg, produkty spożywcze, książki i czasopisma, bilety wstępu), o czym powinna znaleźć się wzmianka na fakturze w formie wymienionej wyżej bądź też: Die Steuerschuldnerschaft geht auf Sie als Leistungsempfänger über. W przypadku transakcji towarowej jesteśmy zwolnieni, jako obywatele UE, z podatku 23%, z racji wywozu towaru poza obszar, w którym dokonaliśmy zakupu, o czym poinformują nas następujące zwroty: Die Ware ist für das Ausland bestimmt daher ohne MwSt., innergemeinschaftliche Lieferung bądź lakonicznie – steuerfrei.

Na fakturze umieszczane są także warunki dostawy (die Lieferbedingungen), w której mamy do wyboru spedycję (die Spedition), odbiór osobisty (die Selbstabholung) czy też koszty wysyłki (die Versandkosten).

Ważne, by wziąć pod uwagę także stałe sformułowania mogące odegrać kluczową rolę w postępowaniu sądowym dotyczącym danej transakcji:

  • Die Ware bleibt bis zur vollständigen Zahlung unser Eigentum.
  • Verkauf ohne Garantie-, Gewährleistungs- oder Rückgaberecht.
  • Die Ware wird unter Ausschluss jeglicher Gewährleistung und Garantie verkauft.
  • Der Verkäufer erklärt, dass der Eigentümer o.g. Ware ist und Rechte Dritter nicht bestehen.

Niemiecki w księgowości i handlu – słówka

die Rechnung – faktura
die Proformarechnung – faktura proforma
das Handelsangebot – oferta handlowa
die Auftragsbestätigung – potwierdzenie zamówienia
die Abschlagsrechnung – faktura zaliczkowa
die Rechnungsangaben – dane do faktury
die Umsatzsteueridentifikationsnummer (Ust-IdNr.) – numer identyfikacji podatkowej (NIP)
der Geschäftsführer – osoba zarządzająca przedsiębiorstwem
der Ansprechpartner – osoba kontakowa
der Kundenbetreuer – opiekun klienta
der Sachbearbeiter – referent
der Gesamtpreis – cena całkowita
die Gesammtsumme – suma całkowita
der Gesamtbetrag – łączna suma
die Zahlungsbedingungen- warunki płatności
die Zahlungskonditionen – warunki płatności
die Zahlungsweise – sposób płatności
die Überweisung – przelew
das Bargeld – gotówka
die Ware – towar
der Nettobetrag – kwota netto
der Bruttobetrag – kwota brutto
die Mehrwertsteuer (MwSt.) – podatek VAT (od towarów i usług)
die Umsatzsteuer – podatek VAT (od towarów i usług)
die Lieferbedingungen – warunki dostawy
die Spedition – spedycja
die Selbstabholung – odbiór osobisty
die Versandkosten – koszty wysyłki
steuerfrei – wolny od podatku

Niemiecki w księgowości i handlu – zwroty

zuzüglich (zzgl.) 19% MwSt. – doliczając (plus) podatek VAT 19%

alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer – wszystkie ceny rozumie się łącznie z ustawowym podatkiem VAT

die Steuerschuldnerschaft geht auf Leistungsempfänger über – zobowiązanie podatkowe przechodzi na odbiorcę świadczenia

die Ware ist für das Ausland bestimmt daher ohne MwSt. – towar przeznaczony za granicę, stąd bez podatku VAT

innergemeinschaftliche Lieferung – wewnątrzwspólnotowa dostawa towaru

Betrag erhalten – kwotę otrzymano

zahlbar sofort nach Erhalt der Rechnung – płatne natychmiast po otrzymaniu faktury

zahlbar in Bar bei Auslieferung – płatne gotówką przy dostawie

Zahlung innerhalb einer Woche ohne Abzug – płatność w ciągu tygodnia bez potrąceń

die Ware bleibt bis zur vollständigen Zahlung unser Eigentum – towar pozostaje naszą własnością do czasu wpłaty całkowitej należności.

Verkauf ohne Garantie-, Gewährleistungs- oder Rückgaberecht – sprzedaż bez prawa do gwarancji, rękojmi i zwrotu

die Ware wird unter Ausschluss jeglicher Gewährleistung und Garantie verkauft – towar jest sprzedawany z wyłączeniem jakiejkolwiek rękojmi i gwarancji

der Verkäufer erklärt, dass er Eigentümer o.g. (oben genannter) Ware ist und Rechte Dritter nicht bestehen – sprzedawca oświadcza, że wyżej wymieniony towar jest jego własnością oraz pozostaje wolny od praw osób trzecich

A teraz zapraszam do ćwiczeń! Powodzenia!

Niemiecki w księgowości i handlu – fiszki

Niemiecki w księgowości i handlu – tłumaczenie

Niemiecki w księgowości i handlu – test

Foto: Images_of_Money / CC BY

Print Friendly, PDF & Email
Oceń ten wpis:
10 votes