Gramatyka niemiecka

Jesteś tutaj:/Gramatyka niemiecka
­

Marzec 2016

Formy opisowe czasowników modalnych w języku niemieckim

Autor: |20/03/2016|

Dzisiejszy wpis poświęcony zostanie zastąpieniu czasowników modalnych (Modalverben) wyrażeniami (Ausdrücke), które oddają ten sam czasownik w inny sposób. W celu użycia odpowiedniej parafrazy należy znać znaczenie (Bedeutung) danego słowa. Na początku przypomnę, jakie w języku niemieckim występują czasowniki modalne:

müssen – musieć
sollen – mieć powinność
wollen – chcieć
mögen – lubić
können – móc, umieć, potrafić
dürfen – mieć pozwolenie

Przyjrzyjmy […]

Luty 2016

Homonimy w języku niemieckim

Autor: |23/02/2016|

W języku niemieckim występuje dość znaczna grupa homonimów, czyli wyrazów o takim samym brzmieniu i pisowni, ale różnym znaczeniu. Homonimy sprawiają dość spore problemy uczącym się niemieckiego, a nieumiejętne ich stosowanie może doprowadzić do całkowitego niezrozumienia przez rozmówców. Homonimy w języku niemieckim różnią się najczęściej rodzajem rzeczownika oraz liczbą mnogą. Dla przykładu weźmy dwa znane […]

Grudzień 2015

Funktionsverbgefüge – wyrażenia rzeczownikowo-czasownikowe w przykładach

Autor: |12/12/2015|

Funktionsverbgefüge (wyrażenia rzeczownikowo-czasownikowe) w języku niemieckim występują w głównej mierze w odniesieniu do języka pisanego, zwłaszcza specjalistycznego np. prawniczego. W języku mówionym natomiast zastosowanie tej formy pozwoli nam na wzbogacenie wypowiedzi, nadając jej tym samym bardziej formalnego charakteru. Ucząc się wyrażeń rzeczownikowo-czasownikowych zalecam podzielić je na grupy, które wiążą się z wybranymi przeze mnie czasownikami, […]

Listopad 2015

Czasowniki przechodnie i nieprzechodnie w czasie przeszłym Perfekt

Autor: |26/11/2015|

Dzisiejszy wpis poświęcę zagadnieniu gramatycznemu, jakim są czasowniki przechodnie i nieprzechodnie (transitive und intranstive Verben) stosowane w czasie przeszłym Perfekt. W zależności od znaczenia (die Bedeutung) czasowniki w czasie przeszłym mogą odmieniać się w formie słabej (schwache Verben) – poprzez dodanie w Imperfekcie końcówki -te, a w Perfekcie -t/-et np. brauchen-brauchte-gebraucht; antworten-antwortete-geantwortet lub występują w […]