W języku niemieckim występuje dość znaczna grupa homonimów, czyli wyrazów o takim samym brzmieniu i pisowni, ale różnym znaczeniu. Homonimy sprawiają dość spore problemy uczącym się niemieckiego, a nieumiejętne ich stosowanie może doprowadzić do całkowitego niezrozumienia przez rozmówców. Homonimy w języku niemieckim różnią się najczęściej rodzajem rzeczownika oraz liczbą mnogą. Dla przykładu weźmy dwa znane słówka: die Steuer (die Steuern) – podatek (podatki), das Steuer (die Steuer) – kierownica (kierownice) oraz die Bank (die Bänke) – ławka (ławki), die Bank (die Banken) – bank (banki).

A zatem zdanie

Nowy polski rząd wprowadził podatki dla banków.

brzmiałoby następująco:

Die neue polnische Regierung hat Steuern für Banken eingeführt.

Zdanie:

Die neue polnische Regierung hat Steuer für Bänke eingeführt.

oznaczałoby, że nowy polski rząd wprowadził kierownice dla ławek. Ten przykład idealnie pokazuje, jak ważne jest prawidłowe stosowanie homonimów w języku niemieckim.

Homonyme

Oto lista najczęściej używanych, niemieckich homonimów wraz z liczbą mnogą:

das Band (die Bänder) – taśma
der Band (die Bände) – tom (książki)
die Band (die Bands) – zespół muzyczny

die Bank (die Bänke) – ławka
die Bank (die Banken) – bank

das Bauer (die Bauer) – klatka
der Bauer (die Bauern) – chłop

das Erbe (nur Singular) – spadek
der Erbe (die Erben) – spadkobierca

der Flur (die Flure) – korytarz
die Flur (die Fluren) – ziemia uprawna

das Gesicht (die Gesichter) – twarz
das Gesicht (die Gesichte) – przywidzenie

der Hut (die Hüte) – kapelusz
die Hut (nur Singular) – opieka

der Kiefer (die Kiefer) – szczęka
die Kiefer (die Kiefern) – sosna

der Leiter (die Leiter) – kierownik
die Leiter (die Leitern) – drabina

der Messer (die Messer) – miernik
das Messer (die Messer) – nóż

die Mutter (die Mütter) – matka
die Mutter (die Muttern) – nakrętka

der See (die Seen) – jezioro
die See (die Seen) – morze

die Steuer (die Steuern) – podatek
das Steuer (die Steuer) – kierownica

der Strauß (die Sträuße) – bukiet
der Strauß (die Strauße) – struś

der Tau (nur Singular) – rosa
das Tau (die Taue) – lina

der Tor (die Toren) – głupiec
das Tor (die Tore) – brama

das Wort (die Wörter) – wyraz
das Wort (die Worte) – słowo

W języku niemieckim występują jeszcze inne homonimy, warto poznać ich znaczenie i sposób użycia, żeby uniknąć błędów i nieporozumień.

Print Friendly
Oceń ten wpis:
10 votes