Funktionsverbgefüge (wyrażenia rzeczownikowo-czasownikowe) w języku niemieckim występują w głównej mierze w odniesieniu do języka pisanego, zwłaszcza specjalistycznego np. prawniczego. W języku mówionym natomiast zastosowanie tej formy pozwoli nam na wzbogacenie wypowiedzi, nadając jej tym samym bardziej formalnego charakteru. Ucząc się wyrażeń rzeczownikowo-czasownikowych zalecam podzielić je na grupy, które wiążą się z wybranymi przeze mnie czasownikami, takimi jak:

 • kommen
 • geben
 • machen
 • gehen

kommen

Wśród najbardziej popularnych i przydatnych zwrotów z czasownikiem kommen, które możemy zastosować, występują:

 • in Frage kommen – wchodzić w rachubę

Das kommt nicht in Frage.
(To nie wchodzi w rachubę.)

 • ums Leben kommen – stracić życie, zginąć

Meine Freundin ist bei dem Unfall ums Leben gekommen.
(Moja przyjaciółka  straciła życie w wypadku.)

 • zu Wort kommen – dojść do słowa

Lass mich zu Wort kommen!
(Pozwól mi dojść do słowa!)

 • in Verdacht kommen – stać się podejrzanym

Obwohl er unschuldig war, kam er in Verdacht.
(Chociaż był niewinny, stał się podejrzanym.)

geben

Z czasownikiem geben związane są następujące Funktionsverbgefüge:

 • die Antwort geben – dać odpowiedź

Warum hast du mir noch keine Antwort gegeben?
(Dlaczego jeszcze nie dałeś mi odpowiedzi?)

 • in Auftrag geben – zamawiać

Ich habe dieses Buch in Auftrag gegeben.
(Zamówiłam tę książkę.)

 • jdm einen Rat geben – dać komuś radę

Kannst du mir einen Rat geben?
(Czy możesz dać mi radę?)

 • die Nachricht geben – zawiadomić

Gib mir die Nachricht, wenn du fertig wirst.
(Zawiadom mnie, kiedy będziesz gotowy.)

machen

Kolejne przykłady dotyczą czasownika machen:

 • einen Eindruck machen – wywierać wrażenie

Dieses Mädchen hat auf mich einen großen Eindruck gemacht.
(Ta dziewczyna wywarła na mnie duże wrażenie.)

 • Freude machen – sprawiać radość

Das Klavierspielen macht ihr Freude.
(Gra na pianinie sprawia jej przyjemność.)

 • den Anfang machen – rozpoczynać

Jemand muss endlich den Anfang machen.
(Ktoś w końcu musi rozpocząć.)

 • Vorwürfe machen – czynić zarzuty

Du machst mir immer Vorwürfe.
(Zawsze czynisz/robisz mi zarzuty.)

gehen

Ostatnie Funktionsverbgefüge, które omówię w dzisiejszym wpisie, związane są z czasownikiem gehen:

 • in Erfüllung gehen – spełnić się

Meine Wünsche sind in Erfüllung gegangen.
(Moje marzenia się spełniły.)

 • zu Ende gehen – skończyć się

Die Geschichte ist zu Ende gegangen.
(Historia się skończyła.)

 • über Leichen gehen – iść po trupach

Sie ist bis zum Ziel über Leichen gegangen.
(Ona doszła do celu po trupach.)

 • in Führung gehen – objąć prowadzenie

Die Fußballmannschaft ist beim Match in Führung gegangen.
(Drużyna piłkarska objęła prowadzenie podczas meczu.)

Przykładów można podać znacznie więcej, chodziło mi o zwrócenie uwagi na te najbardziej przydatne w języku codziennym. Na koniec przedstawiam kilka ćwiczeń celem utrwalenia materiału.

I. W lukę wpisz odpowiedni czasownik

 1. Ich… dir einen Rat.
 2. Du hast mir viel Freude…
 3. Unsere Beziehung ist zu Ende…
 4. Das… gar nicht in Frage.
 5. Das hat auf mich einen Eindruck…
 6. Ich möchte zu Wort…
 7. Kannst du den Anfang…?

II. Przetłumacz następujące zdania z j. polskiego na j. niemiecki

 1. Zawiadom mnie, gdy ona wróci.
 2. On objął prowadzenie.
 3. Stałem się podejrzanym.
 4. Zrobiłaś na mnie duże wrażenie.
 5. Pozwól mu dojść do słowa!

Odpowiedzi:

I.

 1. gebe
 2. gemacht
 3. gegangen
 4. kommt
 5. gemacht
 6. kommen
 7. machen

II.

 1. Gib mir eine Nachricht, wenn sie zurückkommt.
 2. Er ist in Führung gegangen.
 3. Ich bin in Verdacht gekommen.
 4. Du hast auf mich großen Eindruck gemacht.
 5. Lass ihn zu Wort kommen!

Funktionsverbgefüge – flashcards


 

Funktionsverbgefüge – test online


 
Dziękuję za uwagę!

Print Friendly
Oceń ten wpis:
2 votes